Wie zijn Wij?

  • Wij zijn een kleine groep economen die werken op het Departement Economie van de universiteit van Luik.
  • Wij voeren onderzoek uit naar innovatie en de prestaties van Belgische bedrijven op basis van openbare gegevens, een opgestelde vragenlijst en interviews in situ met bedrijfsleiding uit heel België.
  • De webstek Rankmycompany past in het kader van ons onderzoeksprogramma om gratis bedrijfsinformatie die we maken ter beschikking te stellen.

De ploeg van rankmycompany is: