Wat is rankmycompany.com ?

  • Het is een gegevensbank van alle Belgische bedrijven ongeacht de omvang of economische sector waarin ze zich bevinden.
  • Het is een gratis online instrument dat toelaat om economische indicatoren te maken over de prestaties van uw bedrijf. U kan die indicatoren vergelijken met deze uit uw onmiddelijke economische milieu.

Wat is het nut voor uw bedrijf?

  • De huidige technologie laat toe om een grote hoeveelheid gegevens van uw bedrijf en haar economisch milieu te verzamelen, op te slaan, te hanteren en te bewerken. Momenteel maken maar weinig bedrijven systematisch gebruik van deze beschikbare economische informatie. Nochtans laat onze technologie toe om dit op een eenvoudige manier te doen.
  • Steeds vaker worden interne bedrijfsbeslissingen genomen op basis van hypothesen en cijfermateriaal dan op basis van intuïtie. Dat komt omdat er ook veel meer gegevens van individuele bedrijven beschikbaar zijn. Het komt er dus op aan om deze gegevens te vertalen naar leesbare en bruikbare informatie voor de bedrijven.
  • Rankmycompany is een instrument dat op basis van betrouwbare cijfers toelaat om een strategie voor uw bedrijf te formuleren en/of een bestaande strategie te evalueren.

Wat is de specialiteit van rankmycompany.com?

  • Rankmycompany maakt een cijfermatig en informatief verband tussen uw bedrijf en zijn economisch milieu.
  • De meeste online databanken verzamelen economische gegevens ongeacht de specificteit van individuele bedrijven.
  • Echter, deze economische gegevens zijn divers. Ze moeten nog gekozen, gesorteerd en gesampled worden vooraleer ze statistisch zin hebben en een monetaire waarde bezitten.
  • Dat is nu net wat Rankmycompany doet: het is een betrouwbare gegevensbank met preciese indicatoren die zin hebben.